- Novadnieki - Ievērojamas vietas -

Julijans Vaivods

1958. g. 11. februārī kardināls Julijans Vaivods tika nelikumīgi notiesāts ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem par savu sarakstīto grāmatu (sprediķi, Latvijas Baznīcas vēsture ) it kā izplatīšanu, kaut gan tās bija iedotas tikai dažiem garīdzniekiem, lai tie dotu savu novērtējumu. Pēc tiesas konfiscēja visas viņa sarakstītās grāmatas.
Kardinālam J. Vaivodam 1958. gada 13. maija Latvijas PSR Augstākās Tiesas Krimināllietu kolēģijas spriedumu atcēla ar 1989. gada 12. jūnija LPSR Augstākās Tiesas Prezidija lēmumu, atzina, ka viņa notiesāšana bijusi nelikumīga un netaisnīga un atdeva viņam 34 konfiscētās grāmatas.
Prāvests Jānis Svilāns.
 

Kardināls Julijans Vaivods 1989. gada 18. augustā

Kardināla Julijana Vaivoda darba kabinets Rīgas metropolijas kūrijā

LPSR AP Prezidija priekšsēdētājs J. Vagris apsveic kardinālu Julijanu Vaivodu 90 gadu jubilejā. 1985.g.Kardināls J. Vaivods vienā no pēdējiem dievkalpojumiem Aglona 1988. g. 15. augustā

Juliana Vaivoda piemiņas plāksne Sutru pagasta "Bernānos"


Kardināls Julijans Vaivods ieslodzījumā lēģerī Mordovijas Autonomajā Republikā. 1959. g.

Kardināls Julijans Vaivods ( vidū ) kopā ar jaunajiem priesteriem un diakoniem.1980.g.Kardināls Julijans Vaivods ( vidū ) kopā ar liturģiskās komisijas sekretāru ,
kardinālu( kopš 2001.g.) Jāni Pujātu ( 1. no kr.), moņsinjoru Kozlovski (no labās)
un bīskapu Ņukšu. 1970.-80.g.


Kardināla Julijana Vaivoda apbedīšana Aglonas Romas katoļu bazilikas dārzā. 1990.g. 29. maijā.

Atpakaļ