Znotiņu katoļu baznīca
– arhitektūras piemineklis, kurā atrodas valsts nozīmes mākslas priekšmeti:
    19.gs. sāk. darināts sudraba Ciborija kauss,
    19.gs. darināts koka krucifikss

Aizvērt