„Znotiņu Dievmātes Romas katoļu baznīcas pagalma labiekārtošana”

 2008.gada 9.maijā tika parakstīts līgums par projekta ieviešanu Nr.3 MAZO GRANTU PROGRAMMAS „Bez komunikācijas nav sadarbības”, kuru iesniedza Znotiņu Dievmātes Romas katoļu draudzes aktīvistu grupa 12 cilvēku sastāvā ar projektu „Znotiņu Dievmātes Romas katoļu baznīcas pagalma labiekārtošana”.

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Nīderlandes fondu rīkoja konkursu, kurā tika atbalstīti 20 no 68 iesniegtajiem projektiem. Komisija ar Nīderlandes pārstāvi apmeklēja arī Znotiņu baznīcu un pēc izvērtēšanas projekts atbilst visiem kritērijiem. Projekta realizācijai iesniedzēju grupa saņems 1000 EUR.
 

Projekta pieteikuma lapa (pdf)

Projekta gaitas fotogalerija

Gribu pateikties biedrībai „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM par atbalstīto projektu „Znotiņu Dievmātes Romas katoļu baznīcas pagalma labiekārtošana” un prāvestam Aigaram Bernānam par mūsu iniciatīvas atbalstu un iespēju sevi pierādīt projekta realizācijā.


Ar cieņu projekta grupas koordinatore
Paulīna Zariņa